اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

بنا های تاریخی هرات ترمیم می شود

شهرهرات 17 عقرب باختر
تلاش های ولایت هرات درامرجلب توجه منابع ملی وبین المللی بخاطرکمک به بازسازی بناهای تاریخی به ثمرنشست .
درپی صدورحکم ریاست جمهوری درمورد حفظ میراث های فرهنگی وتاریخی شهرقدیم هرات ،ساحات مربطه وآثارباستانی آن به عنوان نمونه برای سایرشهرهای تاریخی کشور ، امروز نشستی تحت ریاست محمد آصف رحیمی والی هرات غرض اتخاذ راه کارمناسب درجهت تطبیق این حکم برگزارشد.
محمد آصف رحيمي والي  هرات به روساي ادارات هدايت داد تا در روشنايي حكم رياست جمهوري ،تدابير واقدامات لازم بخاطر برگزاري نشست هاي كميسيون ،تطبيق مواد فرمان وتحقق هدايات اتخاذ نمايند.
رييس اطلاعات وفرهنگ هرات، ايجاد حساب بانكي واختصاص بودجه بخاطر بازسازي بناهاي تاريخي که درین حکم صراحتا بدان اشاره شده است ،  راگام بزرگ درجهت بازسازی بناهای تاریخی عنوان کرد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی