اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

رئیس جمهور برای یک سفر رسمی عازم امارات متحده عربی شد

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در رأس هیئت عالی رتبۀ دولتی به منظور یک سفر رسمی عازم ابوظبی پایتخت امارات متحدۀ عربی شد.

مشاهده در منبع اصلی