اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

استدلال وزارت دفاع از افزایش حملات خودی

افزایش حملات خودی ناشی از ناراحتی های روانی سربازان می باشد.

محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع در خصوص گزارش سیگار مبنی بر افزایش حملات خودی در بین نیروهای امنیتی به جمهور گفته است که نگرانی‌هایی که از گذشته مبنی بر نفوذ استخبارات منطقه، گروه های تروریستی و گروه های مافیایی در درون ارتش افغانستان وجود داشت هم اکنون به کلی مرفوع شده است.

وی درخصوص نگرانی سیگار از افزایش حملات خودی در ارتش بیان کرده است که این حملات ناشی از ناراحتی های روانی سربازان می‌باشد که هم اکنون تدابیرِ برای رفع این ناراحتی‌ها نیز مدنظر گرفته شده است.

معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی همچنین خاطر نشان ساخت که تدابیری ماننند دخیل شدن استخبارات در بخش‌های مختلف ارتش، بایومتریک دقیق سربازان و اخذ تضمین‌های قوی در مرحله جذب سربازان از جمله برنامه‌هایی هستند که برای جلوگیری از نفوذهای احتمالی و بروز حملات خودی در درون ارتش روی دست گرفته شده است.

گفتنی است که سیگار در گزارش تازه خود آورد که در جریان 8 ماه گذشته 60 حملات خودی در بین نیروها صورت گرفته است که 56 مورد آن میان نیروهای افغانستانی و در 4 مورد آن نیروهای خارجی هدف قرار گرفته اند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی