اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

برداشت: محافظت از بیلبوردهای حکمتیار در کابل

کد(4)

مشاهده در منبع اصلی