اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

رئیس جمهور غنی عازم امارات متحده عربی شد

مشاهده در منبع اصلی