اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

رئیس جمهور غنی عازم امارات متحده عربی شد

مشاهده در منبع اصلی