اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

رئیس جمهور غنی عازم امارات متحده عربی شد

مشاهده در منبع اصلی