اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

رییس کمیسیون انتخابات از سمتش کنار رفت

پس از عزل امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات، اینبار رییس کمیسیون انتخابات نیز از سمتش کنار رفت.

منابعی به طلوع نیوز گفته اند که نجیب الله احمد زی، رییس کمیسیون انتخابات از سمت خود کنار رفته است.

منابع افزوده اند که محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور از نجیب الله احمدزی خواسته بود که از سمتش کنار برود.

گفتنی است که نزدیک به دو هفته پیش نیز، رییس جمهور، رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات را از سمتش برکنار کرده بود و همچنین عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز در یک نامه رسمی معاون فنی دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، رییس تحلیل و بررسی، رییس منابع بشری، آمر اسناد و ارتباط و مدیر حاضری این کمیسیون را از سمت های شان عزل کرده بود.

این در حالی است که در ماه های اخیر فشارهای سیاسی از سوی احزاب سیاسی کشور بر نهادهای انتخاباتی بخاطر ضعف در کار رو به افزایش بود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی