اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

پشت هر اختطاف، یک وکیل، وزیر و زورمند محلی است

اختطاف و دزدی به اوج خود رسیده و هر روز که می گذرد تعدادی از افراد سرمایه گذار و متشخص اقتصادی کشور را ترک می کنند.
در همین حال گزارش ها حاکی از آن است که سران و متنفذین اقوام نحتلف کشور نیز به دلیل فشارهای قومی و نا امنی های ایجاد شده یا کشور را ترک کرده اند و یا بفکر ترک کشور هستند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، احمدشاه رمضان عضو مجلس نمایندگان در برنامه «بازنگاه» در خصوص ناامن بودن کشور برای تاجران، و در خطر بودن جان آنان توسط اختطاف چی ها گفت: اگر یک اختطاف چی پیدا شود و یک نفر که اختطاف می کند حتما و صد درصد پشت سر آن یا وکیل است، یا قوماندان زورمند آن منطقه است، یا وزیر است، یا قوماندان منطقه است، یا قوماندان ولایت است. آدم عادی با سلاحش و موتر سیاهش اگر در مرکز کابل بیاید نمی تواندیک نفر را اختطاف کند. در حالیکه کابل چنان امنیتی است که درهرجا بروی موتر سیاه را و کسانی را که سلاح دارند بسیار بررسی می کنند.

وی افزود:پس در این قضایا حتی همین حکومت نیز دست دارد. به اندازه هزار درصد در این قضایا دست دارد. در حال حاضر حکومت در دست چهار نفر است. مالی و اقتصادی اش اکلیل حکیمی،امنیت آن به صورت صد درصد به دست وزارت داخله شاگرد اتمز، وزارت دفاع شاگرد اتمر و استانکزی است. دولت در دست همین چهار نفر اداره می شود. اتمر، اشرف غنی، استانکزی، اکلیل حکیمی. هر کسی هر کاری می کند فقط برای خودشان مشخص است. داکتر عبدالله را هم فقط در جایی می فرستد که به طور مثال یک جای تازه تاسیس را افتتاح کند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی