اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

سمر: فساد باعث ادامه جنگ و نرسیدن به صلح پایدار درافغانستان شده

سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان در نشستی ام‌روز( چهارشنبه، ۱۷ عقرب) در کابل می‌گوید فساد در کشور باعث شده تا جنگ ادامه پیدا کند و شهروندان به صلح پای‌دار نرسند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشستی را با محور مبارزه با فساد ام‌روز در پایتخت کشور دایر کرده بود و رییس این کمیسیون در این نشست گفت که متاسفانه دلیل بدبختی، ادامۀ جنگ، عدم اعتماد مردم به نهادهای دولتی و پروسۀ دموکراسی و نرسیدن شهروندان به یک صلح پایدار، فساد در اداره‌های مختلف دولتی می‌باشد.
خانم سمر از وضعیت بد آموزش و پرورش، خدمات صحی و عامه و تطبیق نشدن قانون بالای همه‌ به طور یکسان در کشور از دولت به شدت انتقاد کرده و افزود که حکومت تنها عدالت را بالای افراد کم‌زور و غریب تطبیق می‌نماید.
او در بخش‌ دیگر از سخنانش ازموجودیت فساد گسترده در کشور یاد کرد وافزود که در برخی موارد حتی دیده شده که فساد پیشه‌گان از پول‌های کمکی به مریضان دزدی‌اند و به همین دلیل شهروندان نتوانسته که به طور کامل به خدمات اولیه دست یابند.
خانم سمر یکی از دلایل فساد موجود را در کشور عدم پاسخ‌گوی مسؤولان به مردم خواند وافزود که زمانی می‌توان به‌خاطر از بین بردن فساد اداری در کشور مبارزه کرد که تعهد سیاسی از سوی دولت و شهروندان به آزادی بیان و دست‌رسی به اطلات داشته باشند.
او گفت که مبارزه با فساد باید به طور همه‌جانبه، دقیق، دوا‌م‌دار و اشتراکی صورت گیرد و این پدیده می‌تواند در تامین صلح پای‌دار و ثبات دایمی در کشور نقش اساسی داشته باشد.
وی به دولت و کشورهای خارجی گوش‌زد کرد که با افزایش نیروهای امنیتی و دفاعی در افغانستان و ده‌ها سال مبارزه با هراس‌افگنی در کشور صلح را آورده نخواهند توانست؛ مگر این‌که به شکل جدی با پدیدۀ فساد در کشور، مبارزه نمایند.
در عین حال شماری دیگر از اشتراک‌‌کننده‌گان نهادهای خارجی نیز فساد را در کشور بزرگ‌ترین مشکل دانست و در از بین بردن آن تاکید جدی نموده‌‌اند.
گفتنی‌ست که فساد اداری از زمان پسا از طالبان به یکی از مشکل‌های جدی در کشور مبدل شده که هم‌واره نهادهای نظاره‌گر از کمک‌های خارجی در افغانستان از این پدیده انتقاد کرده‌اند.
سیگار نیز به تازه‌گی با نشر گزارشی گفته بود که نرسیدن کمک‌های نظامی و لوژستیکی به نیروهای امنیتی در افغانستان باعث شده تا آنان تلفات زیادی را متقبل شوند.

مشاهده در منبع اصلی