اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

گروشکو: ناتو آماده نیست که در پروژه های مشترک با روسیه در افغانستان همکاری کند

مشاهده در منبع اصلی