اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

شمار نیروهای ناتو به ۱۶ هزار تن افزایش می‌یابد

سرمنشى ناتو مى گوید که این سازمان تعداد سربازان خود در افغانستان را از ١٣هزار به ١٦هزار تن افزایش می دهد.

مشاهده در منبع اصلی