اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

علمای دینی در غور: حملات انتحاری کار شیطانی است

مشاهده در منبع اصلی