اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

مسئولیت ترور دیپلمات پاکستانی در جلال آباد را داعش به عهده گرفت

مشاهده در منبع اصلی