اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 18 عقرب , 1397

مسئولیت ترور دیپلمات پاکستانی در جلال آباد را داعش به عهده گرفت

مشاهده در منبع اصلی