اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

مختار لشکری مدیر نشرات تلویزیون یک مورد حمله تفنگداران غیر مسئول قرار گرفت

مشاهده در منبع اصلی