اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

مختار لشکری مدیر نشرات تلویزیون یک مورد حمله تفنگداران غیر مسئول قرار گرفت

(Visited 15 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی