اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

مختار لشکری مدیر نشرات تلویزیون یک مورد حمله تفنگداران غیر مسئول قرار گرفت

مشاهده در منبع اصلی