اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 2 قوس , 1397

نباید نیروهای وزارت داخله را به وزارت دفاع سپرد

وزارت داخله، پولیس مرزی و نیروهای امن و نظم عامه را به وزارت دفاع ملی انتقال می دهد. انتقال این نیروها به وزارت دفاع ملی تا دهم ماه جدی به پایان خواهد رسید. هرچند گفته می شود که این کار به علت انسجام بهتر فرماندهی جنگ صورت می گیرد. اما این چندمین بار است که نیروهای مرزی از وزارت داخله شامل ارتش ملی می شوند و بعد از وزارت دفاع ملی دوباره به پولیس ملی پیوسته اند. اما اینبار انتقال نیروهای مرزی و امن و نظم وزارت داخله به وزارت دفاع ملی به چه هدفی صورت می گیرد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، جاوید کوهستانی آگاه مسایل سیاسی در برنامه «فراخبر» گفت: متاسفانه ما هنوز وزارت دفاع ملی را به تمام معنا نداریم. تفاوت های میان وزارت دفاع و وزرات داخله افغانستان بسیار محدود هستند. ما یک وزارت دفاع و وزرات مبارزه با شورشگری داریم یعنی قطعات قوای مسلح افغانستان برای شورشگری ترسیم شده اند و ما هنوز در این وضعیت هستیم. وزارت دفاعی که هنوز از فضای هوایی و حاکمیت هوایی خود، خودش دفاع نمی کند. سیستم رادار ندارد، سیستم پافند و یا مدافع هوایی ندارد، چند تا طیاره کهنه در قوای هوایی دارد. ما تا اکنون یک قوای هوایی کامل در قوای مسلح افغانستان نداشتیم و سیستم راکتی و توپچی در افغانستان وجود ندارد.

وی، در خصوص تفاوت ها میان وزارت داخله و وزارت خارجه می گوید: بنابراین تفاوت ها هم در تلفات جنگ چه در قطعات پولیس در وزارت داخله و چه در وزارت دفاع افغانستان بسیار کم بوده است. وظایف مشابه را انجام داده اند چرا که شرابط بسیار خاص و جنگی است و ساختار وزارت دفاع هم کاملا به همین گونه ساخته شده است. بنابراین تفاوت وجود ندارد وشما این تفاوت را تا زمانیکه یک امینت کامل به افغانستان برنگردد از بین برده نمی توانید. یعنی وزارت داخله و پولیس ملی افغانستان نمی تواند در شرایطی که جنگ و ناامنی سازمان یافته گسترده در افغانستان و باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر و جنایت سازمان یافته در افغانستان وجود دارد، اینها بیایند تنفیذ قانون کنند و متناسب با وظیفه کمی که دارند عمل کنند. در جنگ از وزارت داخله ها تلفات زیادی داده می شود در حالیکه در حالت عادی نباید اینطور باشد. وزارت داخله افغانستان بیشترین قربانی را به تناسب اردو وزارت داخله از جمله نظم عامه افغانستان در این سال های پسین دادند.

کوهستانی معتقد است وزارت دفاع ما در حال حاضر در جایگاه خود قرار ندارد و افزود: برای جداسازی شرایط آماده نیست. وقتی جنگ وجود دارد بخشی از جرایم، بخشی از جنایات سازمان یافته، از قاچاق ناشی از ناامنی است. ناشی از بی عدالتی است. وقتی امنیت نیست. پولیس نمی تواند با یک میل کلاشینکف خود در یک ساحه قریه دورتر برای تنفیذ قانون برود. این است که می گوییم یک تناقض وجود دارد که هنوز ما یک وزارت دفاع نداریم و وزارت دفاع ما در یک وزارت دفاعی که از تمامیت ارضی افغانستان و حاکمیت افغانستان دفاع کند نیست و ما در آن سیستم متاسفانه مشکل داریم.

وی ادامه داد: ما وزارت دفاع داریم اما ساختار وزارت دفاع ما با وزارت داخله در شرایط کنونی که جنگ است تفاوت کمی دارد. آنقدر وظایفی را که قطعات نظم عامه در جریان فعالیت های محاربه ای انجام دادند و تلفات دادند به همان پیمانه هم وزارت دفاع تلفات داده است. بیشترین آن هم قطعات پیاده و در پسته ها هستند. عین وظیفه ای را که وزارت داخله افغانستان در پسته هایش چه در شاهراه ها و چه در کمربند ولسوالی ها انجام داده اند. وزارت دفاع انجام می دهد.

این آگاه نظامی، معتقد است وزارت داخله افغانستان در شرایط کنونی نمی تواند مطابق قانون به جنگ افغانستان کاری نداشته باشد چرا که شرایط ایجاب نمی کند و افزود: جنگ ختم نشده است و وزارت دفاع تنها نمی تواند به جنایت سازمان یافته روی بیاورد. یک بخش جنایات سازمان یافته، ناشی از جنگ قدرتمندان است. پولیس افغانستان بشیر قانت را احضار کرده است اما گرفتار نمی تواند. به این معنی که تنفیذ قانون کردن آن هم برای زورمندان دشوار است. وزارت داخله افغانستان هیچ وقت نمی تواند از جنگ کنار برود و این مشکل است. بحث دوم که تناقض وجود دارد. وظیفه قوماندانی قوای سرحدی افغانستان دفاع از سرحدات افغانستان است. چه سرحدات مرزی ما در میدان هوایی به عنوان مرز بین المللی و چه در سطح مرزهای دیگر که حاکمیت افغانستان را دفاع می کند. در کشورهایی که هنوز مرزهای رسمی بین المللی وجود ندارد چطور انجام این وظایف امکان پذیر می باشد؟

وی معتقد است، ادغام نیروهای وزارت داخله با دفاع کار عاقلانه ای نیست و افزود: وزارت دفاع افغانستان در سه سال اخیر نشان داد تلفاتی که در هلمند داده است بسیار زیاد بوده است. همچنین در عدم اکمالات نیروها در شمال افغانستان ما شاهد این قضیه بودیم. در ولایت بادغیس، هلمند، بدخشان و در سایر ولایت ها تلفات زیادی داشتیم و نیروها تسلیم شدند. وزارت دفاع که از عهده جنگ نیروهای خودش نمی تواند برآید ما چطور می توانیم یک بخش پانزده بیست هزار نیروی جنگی دیگر را هم با این ضعف مدیریتی به اینها بسپریم؟ اگر تجربه وزارت دفاع تجربه ای موفق می بود و توانسته بود اکمالات کند و نیروهای خود را محافظت کند، روتیشن خوب داشته باشد، قطعات به وقت و زمانش تبدیل شوند، رخصتی بیاید، می شد این بار وزارت داخله را هم به وزارت دفاع افغانستان انتقال بدهند. ما یک تجربه ناکام از رهبری وزرات دفاع داریم که هنوز این وزارت خودش درگیر فساد است و اسلحه و تیل و موتر و سلاح ومهماتشان را به دشمن می فروشد. چطور می توانیم نیروهای وزارت داخله را هم به آنها بسپریم تا آنها هم مورد فساد این وزارت قرار بگیرد. در چنین وضعیتی انتقال نیرو، هم زمانگیر است و هم شرایط مساعد برای این مساله نیست. من نمی گویم که کار صورت نگیرد. اما این کار در یک وقتی که ما امنیت داشته باشیم، وزارت داخله افغانستان تنها بتواند به جرایم سازمان یافته و وظایف تنفیذ قانون بپردازد این ممکن است. بردن این قطعات و تشکیلات نه تنها به امنیت کمک نمی کند بلکه متاسفانه منجر به فرار یک تعداد پرسنل خواهد شد و ما جای آنها را نمی توانیم پر کنیم.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی