اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

نمی توانید خودسرانه شناسنامه ها را توزیع کند

پس از رد فرمان تقنینی رییس جمهور در پیوند به تعدیل و حذف ماده های چهارم و ششم ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نمایندگان اداره ثبت و احوال نفوس کشور تاکید می کند که این اداره به زودی توزیع شناسنامه های الکترونیکی را براساس فرمان رییس جمهور با ذکر کلمه افغان آغاز خواهد کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،غلامحسین ناصری عضو مجلس نمایندگان در برنامه «خط کابل» گفت: در بحث حقوقی این فرمان اگر دقت کنیم، زمان و شرایط و تمام قیودی که مستلزم فرمان می شود این است که مطابق با ماده 72 قانون اساسی حکومت در زمان تعطیلی شورای ملی در صورت ضرورت عاجل به استثنای موارد امور بودجه و ملی می تواند فرامین تقنینی را صادر کند. ضرورت های عاجل هم این است که شورای ملی تعطیل است. حکومت افغانستان هم دچار مشکل است و می خواهد قرضه بگیرد. در این زمان بهتر است رییس جمهور افغانستان فرمان تقنینی را ترتیب بدهد و بعد آن را توشیح کند. بنابراین یکی از چیزهایی که با کمال تاسف از لحاظ حقوقی به غفلت مانده است فقط و فقط جایگاه صدور فرمان و ترتیب فرمان در خلع قانونی است.

وی، در خصوص گفته اداره توزیع شناسنامه های الکترونیکی بیان داشت: قانون هم عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد. بنابراین اداره توززیع شناسنامه های الکترونیکی نمی تواند بر سر این قضیه تصمیم بگیرد و خودسرانه عمل کند. پس گفته این اداره مردود است.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی