اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

حل بحران افغانستان نیازمند احیای گفتگوها میان روسیه و امریکا است

رئیس مرکز اطلاعات علمی و تحلیلی انستیتوت مطالعات شرقی اکادمی علوم روسیه گفته است که از سرگیری گفتگوها میان امریکا و روسیه به حل مسئله افغانستان و همچنان دیگر کشور ها کمک می کند.

مشاهده در منبع اصلی