اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

حمله گروهی افراد مسلح بر مرکز آموزشی پولیس در وردک

مشاهده در منبع اصلی