اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

حمله گروهی افراد مسلح بر مرکز آموزشی پولیس در وردک

مشاهده در منبع اصلی