اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

ترامپ خواستار 6 میلیارد بودجه برای مقابله با کوریای شمالی، کمک به افغانستان و تقویت توان نظامی شد

مشاهده در منبع اصلی