اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

ترامپ خواستار 6 میلیارد بودجه برای مقابله با کوریای شمالی، کمک به افغانستان و تقویت توان نظامی شد

مشاهده در منبع اصلی