اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

ترامپ خواستار 6 میلیارد بودجه برای مقابله با کوریای شمالی، کمک به افغانستان و تقویت توان نظامی شد

مشاهده در منبع اصلی