اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

یک مرد قربانی واسکت انتحاری خودش شد

مشاهده در منبع اصلی