اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

یک مرد قربانی واسکت انتحاری خودش شد

مشاهده در منبع اصلی