اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 2 حوت , 1396

کار هیأت فیفا برای حل تنش در فدراسیون فوتبال افغانستان به کجا رسیده‌است؟

هیأت اعزامی فدارسون بین المللی فوتبال (فیفا) تنش‎ها و مسایل در ارتباط به انتخاب رئیس فدارسیون فوتبال افغانستان …

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی