اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

کار هیأت فیفا برای حل تنش در فدراسیون فوتبال افغانستان به کجا رسیده‌است؟

هیأت اعزامی فدارسون بین المللی فوتبال (فیفا) تنش‎ها و مسایل در ارتباط به انتخاب رئیس فدارسیون فوتبال افغانستان …

مشاهده در منبع اصلی