اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

طالبان از ولسوالی اشکمش رانده شدند

تخار 16 عقرب
ولسوالی اشکمش  تخار از وجود  مخالفان مسلح دولت  کاملاً تصفیه شد .
برید جنرال نور الله قادری قو مندان فرقه بیست پامیر به خبر نگار اژ انس باختر گفت که نیرو های دفاعی و امنیتی در عملیات تصفیوی  زیر نام پامیر 15  ولسوالی اشکمش تخار  را از وجود  مخالفان مسلح به گونه کلی پاکسازی  کردند .
قادری افزود که درین عملیات قریه های کولابی، کوته بلان، نو آباد ها ، ترسک قندهاری  ترسک ازبکیه ،اسلام آباد ، قره بندی ، ځدران و نوآباد کلان  از وجود  مخالفان مسلح دولت پاکسازی شد. قایم

مشاهده در منبع اصلی