اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

حمله برتلویزیون شمشاد // اصحاب رسانه : ازعزم خود مبنی براطلاع رسانی به مردم و حفظ آزادی بیان کوتاه نمی آیم

کابل باختر/ 16/ عقرب
مقامات دروزارت داخله میگویند که درحمله تروریستی برشبکه تلویزیونی شمشاد دو تن از کارکنان این شبکه به شهادت رسیده و 21 نفردیگر زخم برداشته دومهاجم مسلح که براین شبکه حمله کرده بودند نیز ازپا درآمدند.
به گزارش آژانس باختر ، حوالی ساعت یازده قبل از چاشت امروز افراد مسلح برشبکه تلویزیونی شمشاد درساحه منطقه جشن درناحیه شانزدهم کابل حمله کردند.
درابتداء حمله انتحاری دربرابر ساختمان این شبکه تلویزیونی رخ داد و دومحافظ آن به شهادت رسیدند مهاجمان داخل ساختمان شدند مگر نیروهای خاص پولیس زود به محل رویداد رسیدند و با مهاجمان که وزارت داخله شمار آنها را دو نفر ذکر کرد درگیر گردیدند.
واجد مجروح سخنگوی وزارت داخله میگوید که دراین حملات دو محافظ تلویزیون شمشاد به شهادت رسیدند و 21 نفر دیگر زخمی شده اند . مگر برخی منابع شمار قربانیان حادثه را سه نفر و شمار مجروحان را 22 نفر وانمود ساخته اند. در میان زخمی شدگان ، چهار کارمند اطفائیه نیز شامل اند .
منابع دروزارت صحت عامه گفته اند که وضعیت صحی شش نفر از زخمی شدگان نگران کننده است .
جنرال سالم الماس رییس تحقیقات جرایم جنایی قوماندانی امنیه کابل میگوید که نیروهای خاص با دقت وارد عمل شدند درگام نخست اطفال راکه در کودکستان تلویزیون حضور داشتند نجات دادند و به تدریج تمامی کارمندان این شبکه تلویزیون نجات یافتند.
این درحالیست که تروریستان توانستند تنها یک نفر ازکارمندان اناث این شبکه تلویزیونی را که درحال فرار بود هدف قراردهند.
گروه داعش که دراین حادثه ادعا مسوولیت کرده است مگر منابع آگاه میگویندکه درافغانستان داعش وجود ندارد و آنانیکه بنام داعش فعالیت میکنند یک بخش از گروه طالبان اند . طالبان درگذشته نیز عامل حملات بررسانه ها و کارکنان آن پنداشته شده اند حمله انتحاری در برابر کارکنان تلویزیون طلوع دردوسال قبل درکارته سه کابل کار طالبان بود.
درهمین حال ارگ ریاست جمهوری حمله برشبکه تلویزیونی شمشاد را محکوم کرده است و تاکید داشته که چنین حملات نمیتواند برآزادی بیان و کار آزادانه رسانه ها درکشور اثر گذار باشد و دولت غرض حفاظت ازرسانه ها تدابیر بیشتری را روی دست خواهدگرفت.
یونیما نیز این حمله را محکوم کرده است شماری از مسوولان رسانه ها با محکوم نمودن حمله تروریستی برتلویزیون شمشاد تاکید کردکه ازعزم شان درراه اطلاع رسانی به مردم و حفظ آزادی بیان کوتاه نمی آیند.
هفته گذشته درحمله انتحاری درساحه وزیر اکبرخان کابل که ازسوی یک طفل سیزده ساله انجام شد به شمول چند کارمند ارگانهای محل شماری از شهروندان کابل به شمول یک دختر چهارده ساله دست فروش به شهادت رسیدند.
طالبان درآن حمله ادعا مسوولیت کرده بودند.
ختم/ عبدالخالق

مشاهده در منبع اصلی