اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

وزارت داخله :حضور تروریستان درپایتخت یک شایعه است

کابل باختر/ 16/ عقرب
مقامات دروزارت امور داخله میگویندکه گروه های تروریستی به منظور ایجاد فضای رعب ووحشت درمیان شهریان کابل دست به شایعه پراگنی میزنند.
به گزارش آژانس باختر ، طی روزهای اخیرشایعات درمیان باشندگان کابل پخش گردیده که گویا گروه های تروریستی شماری از افراد شان را به کابل اعزام داشته اند تا براهدافی در پایتخت حمله کنند.
این گونه شایعات درمیان مردم و صفحات اجتماعی وجود دارد و نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت امورداخله این گونه گفته ها را شایعه پراگنی خواند .
او به خبرنگار آژانس باختر گفت ، دشمنان کشور تکتیک های جدید را در پیش رو گرفته اند که یکی آن تشدید تبلیغات و شایعه پراگنی درمیان مردم است تا فضای رعب ووحشت را درمیان باشندگان پایتخت ترویج کنند.
دانش گفت که نهادهای کشفی ناظراوضاع اند و حضور شماری از هراس افگنان درپایتخت یک حرف بی اساس است.
اوگفت که گروه های تروریستی هر لحظه که امکان یافته دست به عمل زده اند اگر حضور تروریستان چنان که شایع شده است گسترده میبود آنها برای انجام حملات شان در برابر مردم تأخیر نمیکردند .
این گفته ها که تروریستان درپایتخت حضور یافته اند یک شایعه پراگنی و یک حرکت تبلیغاتی است و مردم باید نسبت به آن هشیار باشند.
ختم/ عبدالخالق

مشاهده در منبع اصلی