اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

یکصدوهشتاد خانواده به آب آشامیدنی دسترسی پیداکردند

کابل باختر 16 عقرب
با اعمار یک ذخیره گاه آب ، آب آشامیدنی به منازل یکصدوهشتاد خانواده درحومه شهرفیروزکوه مرکز ولایت غور جریان پیداکرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر به نقل از نجیب بهزاد مسوول اطلاع رسانی وزارت احیاوانکشاف دهات، با اعمار این ذخیره گاه آّب یکصدوهشتاد خانواده روستانشین درقریه های سفیدک، زرتلی، مارغالک ، و گنجک حومه فیروز کوه مرکز ولایت غور به آب آشامیدنی دست یافتند.
به گفته وی این پروژه به چهارمیلیون افغانی با بیست فیصد سهم مردم تکمیل گردیده است. فهیم

مشاهده در منبع اصلی