اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 عقرب , 1396

یکصد و شصت خانواده در جوزجان از انرژی برق مستفید شدند

شبرغان 16 عقرب باختر
یک پایه ترانسفارمر یکصد و شصت کیلووات دیروز در شهر شبرغان ولایت جوزجان به بهره برداری سپرده شد.
انجنیرسید منصور پویا رییس برشنا شرکت جوزجان به آژانس باختر گفت که با نصب این ترانسفارمر در کارته دوستم شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیش از یکصد و شصت خانواده از انرژی برق مستفید شدند.
این ترانسفارمر به هزینه بیش از چهارصد و پنجاه هزار افغانی از بودجه توسعه یی اداره برشنا شرکت ساخته شده است. احمد نعیم (دوستی)

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی