اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 حوت , 1396

آغازکارساخت واسفالت یک جاده درننگرهار

شهرجلال آباد 16 عقرب باختر
کارساخت واسفالت یک جاده درولایت ننگرهار آغازشد.
این جاده به درازای یک صد متر و پهنای شش متر در ولسوالی بهسود در برابر لیسه ملکه ثریا ساختمان و اسفالت می شود.
محمد صدیق دولت زی ولسوال بهسود ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت هزینه ساخت و اسفالت این جاده یک ملیون افغانی تخمین شده که ازسوی نهاد غیرحکومتی افغان یت پرداخت می شود.
ولسوال بهسود می گوید که ده درصد هزینه ساخت این جاده را مردم محل به دوش گرفته اند.ختم/سیدحبیب

(Visited 11 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی