اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

رونمایی ازبزرگترین ونفیس ترین قرآن کریم درهرات

شهرهرات 16 عقرب باختر
بزرگترین ونفیس ترین قرآن عظیم الشان در هرات که باهمکاری انجمن خدمت گزاران مسجد جامع بزرگ شهرهرات درظرف چهارسال  کتابت وتذهیب گردیده است شب گذشته با مراسم شانداری رونمایی شد.
کتابت وتذهیب صفحات داخلی وجلد  این کلام الهی باخط نفیس وحاشیه هایی که ازمیناتوری اصیل هرات الهام گرفته ، دارای ارزش هنری ویژه میباشد  .
همزمان بارونمایی این قران عظیم الشان باحضور محمد آصف رحیمی والی هرات شماری از علمای کرام دینی نیزتقدیر شدند.
این قران عظیم الشان که در مدت نزدیک به چهار سال از سوی یک خوش نویس هراتی نگارش شده، درحاشیه های هرصفحه آن میناتوری تذهیب شده است.
والی هرات ضمن قدردانی اززحمات نگارنده وتذهیب کننده این کتاب گفت: از نگارنده این قران پشتیبانی مادی و معنوی صورت خواهد گرفت.
قرار است این قران  نفیس دست نویس در مسجد جامع بزرگ شهر هرات به نمایش گذاشته شود.
نگارنده این قران دست نویس میگوید؛ او پیش از 4 قران دیگر را نیز به گونه دست نویس نگارش نموده است.
او از کم توجهی مسوولان حکومت به خوش نویسان شکایت کرد و خواهان پشتیبانی حکومت از هنرمندان است.
در مراسم رو نمایی از این قران، چهره های علمی وفرهنگی هرات نیزحضورداشتند.
امور تذهیب وخطاطی این قران عظیم الشان توسط  استاد میر ولی احمد صبری واستاد حبیبی انجام شده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی