اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 جوزا , 1397

خبر انکشافی

کابل باختر/ 16 عقرب
معاون سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که عملیات غرض تصفیه ساختمان تلویزیون شمشاد از وجود مهاجمان مسلح ادامه دارد.
نجیب دانش به آژانس باختر گفت که اکثریت کارمندان تلویزیون شمشاد به گونه یی مصئون بیرون ساخته شده اند و عملیات غرض تصفیه مهاجمان ادامه دارد.
دانش شمار مهاجمان را بین 2 تا 3 نفر وانمود کرد و تائید نمود که یکتن آنها در عملیات نیروهای خاص پولیس کشته شده است.
گفته می شود که مهاجمان در لباس پولیس بر ساختمان تلویزیون شمشاد حمله کرده اند. # عبدالخالق

مشاهده در منبع اصلی