اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به نشر خبرها پیرامون مسدودشدن (واتساپ و تلیگرام)

کابل باختر 16 عقرب
قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان را تضمین کرده است و حکومت وحدت ملی متعهد به اجرا و پاسداری از ارزش‌های آن می ‌باشد.
آزادی بیان برحسب صراحت قانون اساسی از تعرض مصوون بوده و حکومت وحدت ملی خود را مکلف به رعایت و حمایت از آن می‌داند.
اخیراً، خبرهای در پیوند به مسدودشدن (واتساپ و تلیگرام) در رسانه‌ها به‌نشر رسیده که باعث بروز پرسش‌ها در اذهان‌عامه گردیده‌است.
حکومت وحدت ملی دراین زمینه تصریح می‌ دارد که به‌هیچ آدرس و نهادی اجازۀ مسدود‌ نمودن هیچ یک از ابزارهای آزادی بیان را نمی‌دهد و موضوع منتشرشدۀ اخیر، مورد تعقیب و رسیدگی قرار می‌گیرد.# احمدضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی