اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

درخواست ارگ از مجلس نماینده گان در رابطه به رد تعدیل مواد قانون ثبت احوال نفوس

پس از رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد برخی از تعدیلات در قانون ثبت احوال نفوس از سوی مجلس نماینده‌گان، کاخ ریاست جمهوری امروز به این مسئله واکنش نشان داد.
مجلس نماینده‌گان یک هفته پیش فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس را رد کرده به فرمان قبلا توشیح‌شده از سوی رییس جمهور رای داد.
ارگ در همین رابطه با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید از آن‌جایی که شهروندان کشور در آگاهی لازم قرار دارند، قانون ثبت احوال نفوس، اخیرا تعدیل و توشیح گردیده که این قانون برگرفته از ارزش‌های اسلامی در مطابقت به قانون اساسی است.
ارگ می‌گوید انتظار می‌رفت که مجلس نماینده‌گان در مورد قانون ثبت احوال نفوس با توجه به مفاد قانون اساسی تصمیمی بگیرد، حکومت از شورای ملی می‌خواهد تا این قانون را یک‌بار دیگر مورد غور قرار داده و در راستای تایید آن، مساعی به خرج دهند.
این در حالی‌ست که رد فرمان تقنینی رییس جمهور واکنش‌هایی را در پی داشته و برخی‌ها به شدت از آن اظهار نارضایتی کردند.
شماری از نماینده‌گانی که در روز رای‌گیری غیرحاضر بودند، روز بعدی به این مسئله اعتراض کردند اما برخی دیگر از نماینده‌گان فیصلۀ مجلس را تغییرناپذیر عنوان نمودند.
در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز این موضوع بازتاب متفاوتی داشته که برخی‌ها از این مسئله انتقاد کردند اما شماری از آن استقبال و ستایش نمودند.

مشاهده در منبع اصلی