اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

کسب سه مدال توسط موی تای کاران افغانستان در رقابت های جهانی هنر های رزمی

ملی پوشان جوانان موی تای کشور با غلبه بر حریفان قدرتمند شان در روز پایانی این رقابت ها شگفتی ساز شدند.

مشاهده در منبع اصلی