اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

مصاحبه در مورد حمله بالای تلویزیون شمشاد

آخرین خبرهای از حمله بر شبکه تلویزیون شمشاد حاکی از آن است که نیروهای امنیتی افغان داخل ساختمان شده به عملیات تصفیه‌یی …

مشاهده در منبع اصلی