اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

مصاحبه در مورد حمله بالای تلویزیون شمشاد

آخرین خبرهای از حمله بر شبکه تلویزیون شمشاد حاکی از آن است که نیروهای امنیتی افغان داخل ساختمان شده به عملیات تصفیه‌یی …

مشاهده در منبع اصلی