اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

ارگ خبر فیلتر شدن وتس آپ و تلگرام را تکذیب کرد!!

ارگ ریاست جمهوری در پیوند به مسدود شدن تلگرام و وتس آپ در برخی از شبکه های مخابراتی گفته که حکومت وحدت ملی به هیچ…

مشاهده در منبع اصلی