اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

اطلاعیه پوهنتون پولی تخنیک کابل !

کابل باختر/ 16/ عقرب
پوهنتون پولی تخنیک کابل برای پوهنځی ساختمانی درسال روان دررشته ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.
به گزارش آژانس باختر دیپارتمنت شهر سازی باکودهای (04-02-09-A3-90-28)و(12-02-09-A3-90-28)دوبست به سویه داکتر ویا ماستر .
متقاضیان واجد شرایط میتوانند از تاریخ نشراین اطلاعیه تا 14 قوس سال روان درخواستی های شمولیت خویش را با  ترانسکریپت نمرات و تذکره تابعیت شان به اداره پوهنتون پولی تخنیک کابل تسلیم کنند.
ختم/ نازیلا عزیزی

مشاهده در منبع اصلی