اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 1 حوت , 1396

اعلامیه جنبش عدالت خواهی تاجیکان و پشتون های بامیان در پیوند به نشست سپتامبر یونسکو در توکیو

By Pajhwok Report on 07 November 2017

جنبش بارها طی تظاهرات ها و گردهمایی ها اعتراضی نسبت به سوء استفاده و برنامه های پاکسازی قومی حکومت محلی بامیان از ساحه سرخ و سبز علیه  اقوام تاجیک و پشتون بامیان ابراز داشته اند.

ماستر پلان فرهنگی یکی از چالشها و موارد ی است که با نام ساحه سرخ و سبز حق مالکیت مردم سلب شده و شهروندان نمی… read more

(Visited 16 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی