اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

وقوع یک انفجار در مرکز تلویزیون شمشاد در کابل

آریانانیوز: این انفجار در مرکز تلویزیون شمشاد بوقوع پیوسته و پخش پروگرام های این تلویزیون اکنون قطع شده است .

مشاهده در منبع اصلی