اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

حکومت با محکمه بین المللی جرایم جنگی همکاری کند

حکومت برای تطبیق عدالت با محکمه بین المللی جرایم جنگی درمورد محاکمه مجرمین جنگی همکاری کند.

لعل گل لعل، رییس سازمان نظارت از حقوق بشر افغانستان می گوید که اگر حکومت می خواهد اعتماد مردم را کسب و عدالت اجتماعی را تطبیق کند باید با محکمه بین المللی بررسی جرایم جنگی همکاری کند.

پیشتر رییس دادستان های محکمه جرایم جنگی گفته بود که دلایل کافی وجود دارد که در جنگ افغانستان جنایات جنگی رخ داده است.

رییس جمهور درحالی در مورد این خواست محکمه بین المللی چیزی نگفته است که براساس قرارداد دوجانبه امنیتی افغانستان با آمریکا، افغانستان نمی تواند مجرمین آمریکا را به این محکمه بسپارد.
کد (26)

مشاهده در منبع اصلی