اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

فردی با مواد انفجاری در پروان بازداشت شد

چاریکار 16 عقرب
پولیس پروان فردی را دیروزبا مواد انفجاری بازداشت کرد. این فرد که گفته شده است استاد مضمون ثقا فت اسلامی در یکی از پو هنتون های خصوصی میباشد ، مواد انفجاری را در داخل یک کارتن سیب طور ماهرانه جابجا کرده بود و حین انتقال توسط پولیس پروان بازداشت شد.
محمد زمان مموزی قومندان امنیه پروان گفت، پس از بازداشت این فرد ، دو همکار وی نیز از شهر چاریکار بازداشت شدند و آنان می خواستند که در چاریکار مرکز ولایت پروان حمله گروهی انجام دهند.
پولیس پروان می گوید، شخص بازداشت شده حسیب الله نام دارد و با شنده ولایت پروان است و در یکی از پوهنتون های خصوصی آن ولایت مضمون ثقافت اسلامی را  تدریس میکرد.
طبق یک خبر دیگر، یک تن در پیوند به سرقت یک عراده موتر از سوی پولیس مدیریت مبارزه علیه جرایم جنایی قومندانی امنیه پروان بازداشت شد. فرد بازداشت شده مظنون به سرقت یک مو تر کرولا از مربو طات ولسوالی قره باغ ولایت کابل میباشد.
پولیس پروان موتر یاد شده را از مربو طات بالاغیل مرکز ولایت پروان از یک سرای دریافت و به صاحبش تسلیم کرد. خالقیار

مشاهده در منبع اصلی