اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

انفجاردرکابل

خبر تازه
کابل باختر/ 16/ عقرب
انفجاری درمربوطات ناحیه شانزدهم  شهر کابل صورت گرفت.
گفته میشودکه انفجار درنزدیکی شبکه تلویزیون شمشاد درمنطقه جشن صورت گرفته است .
یک منبع امنیتی وقوع چنین یک حادثه را تائیدکرد مگر از ارائه جزئیات خودداری نمود.
جزئیات خبر بعداً نشرمیشود.
ختم/ عبدالخالق

مشاهده در منبع اصلی