اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

هلیکوپترهای افغانستان درمسکو ترمیم میشود

کابل باختر/ 16/ عقرب
شش هلیکوپتر نظامی ساخت شوروی سابق بعداز ترمیم اساسی درروسیه دوباره دراختیار افغانستان قرارمیگیرد.
به گزارش آژانس باختر ، یک گروپ از کارشناسان نیروی هوایی هند اخیراً جهت ارزیابی هلیکوپتر های نظامی سابقه به افغانستان آمده بودند ، درتیم ارزیابی به این نتیجه رسیدند که کاربازسازی طیاره ها درقوای هوایی هند انجام میشود ، اما بازسازی کامل آن به هزینه هند درروسیه صورت میگیرد.
درپیوند به این موضوع هند میخواهد که با مسکو به توافق برسد.
گزارش ها هم دررسانه ها نشر شده که دهلی نو و مسکو در مذاکرات دو جانبه روی گشایش یک مرکز تعمیرات طیارات و تجهیزات قدیمی که درحال حاضر درروسیه کار برد ندارند به موافقه رسیده اند.
ختم/ ماری نبردآئین

مشاهده در منبع اصلی