اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

کشته شدن سه هراس افگن در جوزجان

شبرغان 16 عقرب باختر
سه هراس افگن دیروز در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان کشته شدند.
فقیر محمد جوزجانی قومندان امنیه ولایت جوزجان به آژانس باختر گفت که این هراس افگنان زمانی کشته شدند که بالای پوسته های امنیتی در قریه دینار ولسوالی قرقین آن ولایت حمله کردند و با واکنش تند نظامیان مواجه شدند.
در این حمله دو هراس افگن دیگر زخم برداشتند و سایر هراس افگنان از ساحه متواری شدند.
وی افزود که در این رویداد سه نظامی افغان نیز زخم برداشتند.
احمد نعیم (دوستی)

مشاهده در منبع اصلی