اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

پولیس موتر سایکل های بی سند را جمعآوری میکند

پلخمری 16 عقرب باختر
پولیس بغلان برای تامین امنیت و جلو گیری از فعالیت های تروریستی و جرایم جنایی به جمع آوری  موتر سایکل های بدون اسناد آغاز کرد.
جنرال اکرام الدین سریع قوماندان امنیه بغلان به خبرنگار محلی آژانس باختر  گفت که  تاکنون  ده ها عراده موتر سایکل بدون نمبر پلیت و اسناد جمع آوری شده است و این روند ادامه دارد .
قوماندان امنیه بغلان گفت به تمامی پوسته های پولیس  دستور داده شده است که موتر  سایکل  های بدون اسناد راجمع آوری کنند .
قوماندان امنیه بغلان میگوید  مخالفان مسلح ازاین گونه وسایط  در حملات تروریستی استفاده میکنند .
وی همچنان همکاری مردم بغلان رابا نیرو های امنیتی ضروری میداند ومیخواهد که از استفاده وسایط  بدون  اسناد خودداری کنند و  درین راستا با پولیس همکار باشند .  قایم

مشاهده در منبع اصلی