اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 عقرب , 1397

واکنش اتمر بگفته های سفیر انگلیس درباره دیورند

دیپلومات ها و نمایندگان خارجی از ابراز نظر در مورد مسایل مربوط به ارزش های ملی و تاریخی خوداری کنند.

دفتر شورای امنیت ملی در واکنش به اظهارات سفیر انگلیس مبنی بر رسمیت خط دیورند به نقل از محمد حنیف اتمر در خبرنامه ای آورده است که "خواهش ما از دیپلمات ها و نمایندگان خارجی این است که به حق تاریخی افغانستان احترام بگذارند و بشمول خط دیورند در رابطه با ارزش های ملی و تاریخی افغانستان حساسیت مردم و دولت را بدانند و مطابق آن حرف بزنند."

پیشتر نیکولاس کی، سفیر انگلیس در کابل در گفتگو با بی بی سی ضمن حمایت از حصارکشی های پاکستان در امتداد دیورند گفته بود که خط دیورند از نظر جامعه بین المللی مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان بحساب می آید.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی