اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

دیورند در هفت پاراگراف

1) امیر ‌عبدالرحمن ‌خان، موسس‌ کشور افغانستان این خط را به رسمیت شناخته‌ و حدود‌‌ جغرافیای سیاسی کشور را تعیین کرده است درواقع بنیانگذار افغانستان به مبلغ 18 لک روپیه پیشاور و رود اتک را به امپراطوری بریتانیا فروخته است.

2) بعد از امیر عبدالرحمن خان، حبیب الله خان، امان الله خان، نادرخان به تکرار و تاکید، عمل موسس کشور افغانستان را تایید نموده اند و در زمان محمد ظاهر شاه با امضا قراردادهای متعدد و به رسمیت شناختن کشور پاکستان دیورند به عنوان مرز بین المللی بین دو کشور شناخت شده است.

3) هیچ کشوری در جهان از داعیه یی مرزی افغانستان دفاع نکرده و هیچ سازمان بین‌ المللی به صورت رسمی این موضوع را در دستور کار خود قرار نداده است.

4) کشور افغانستان، داعیه مرزی خود را تا امروز رسماً نه به سازمان ملل متحد ارایه کرده است نه به شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه به هیچ نهاد دیگری از نهادهای بین‌ المللی و این می رساند که مدعیان این داستان رویایی خود به مسخره بودن آن وقوف کامل دارند.

5) ( در عرصه بین المللی) من بدون حب و بغض هویتی و موج سواری و بهره برداری پوپولیستی، صادقانه از دولت افغانستان تقاضا می کنم در صورتیکه به این داعیه ای کاذب ایمان و اعتقاد دارند، لطفاً طی یادداشت رسمی موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح نموده و تا حل کامل موضوع تمام روابط سیاسی خود را با اسلام آباد به حالت تعلیق در بیاورند.

6) (در عرصه ملی) حکومت می تواند با طرح یک ریفرندم دموکراتیک رای و نظر شهروندان افغانستان را راجع به دیورند سوال نماید اگر اکثریت شهروندان افغانستان آن را تایید نمودند خوب و الهی این داستان را برای همیشه به خاک بسپارد.

7) آیا کسانی که با استناد به دلیل تقسیم یک هویت قومی ( افغان) این مرز را به رغم اعتبار بین‌المللی به رسمیت نمی شناسند حاضر هستند با همان معیار شهروندان افغانستان راجع به مرز با تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و خراسان ( مشهد) هم قضاوت نمایند و همه ای این مرزها را به دلیل تقسیم هویت های فربه قومی به رسمیت نشناسند؟

نتیجه: این داستان دیورند نه تنها در شرایط فعلی کشور هیچ سودی ندارد، بلکه افغانستان را بیش از پیش در انزوای سیاسی قرار می دهد، بحران را تشدید می نماید، به اقتصاد ضربه جدی وارد می کند، شکاف قومی را در داخل کشور تقویت می نماید و بحران تروریسم را بیش از هر زمانی دیگری فربه می سازد.

خراسانی

مشاهده در منبع اصلی