اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 15 عقرب , 1397

فشار داعش بر باشندگان قوش تپه برای پیوستن به این گروه

داعش بیش از 500 راس مواشی باشندگان قوش تپه را با خود بردند.

عبدالرحمن محمودی، معاون والی جوزجان می گوید که افراد وابسته به گروه داعش به اتهام همکاری باشندگان ولسوالی قوش تپه با دولت، مواشی آنان را با خود برده اند.

بگفته محمودی، داعش خواهان همکاری مردم محل و پیوستن آنان به این گروه است و در صورت سرپیچی، آنان باید منطقه را ترک کنند.

آریانا نوشته است که از یک هفته بدینسو نزدیک به 2 هزار خانواده از ولسوالی های درزاب و قوش تپه ولایت جوزجان بر اثر ظلم گروه داعش بیجا شده اند و به اطراف شهر شبرغان و ولایت های همجوار پناه آورده اند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی