اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 جوزا , 1397

آغاز تلاش ها برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی در کابل

بیلبوردهای برگزاری لوی جرگه عنعنوی در کابل نصب شده است.

به نقل از یک، هم اکنون در بخش‌هایی از شهر کابل لوحه‌های تبلیغاتی زیر عنوان "لوی جرگه عنعنوی، حل بحران‌های بزرگ ملی" نصب شده است.

برگزار کنندگان لوی جرگه عنعنوی می‌گویند که نمایندگان مردم بشمول طالبان در لوی جرگه حضور خواهند داشت و تصمیم گیری درباره حکومت وحدت ملی، صلح و جنگ کشور و روابط افغانستان با امریکا از موضوعات عمده برگزاری لوی جرگه عنعنوی است.

ظاهرا این تلاش‌ها با پشتیبانی حامد کرزی، رییس جمهور پیشین آغاز شده است و وی تلاش می کند که پیشنهاد برگزاری لوی جرگه عنعنوی را عملی کند.

گل رحمان قاضی، رییس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید که فیصله‌های لوی جرگه عنعنوی الزامی خواهد بود و حکومت مجبور است آن را تطبیق کند.

خیمه لوی جرگه در ساختمان دانشگاه پل تخنیک کابل قرار دارد و شایعات تعطیلی مکاتب و دانشگاه ها درزمان برگزاری لوی جرگه دانشجویان را سخت نگران کرده است.

حکومت درباره آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی اظهار بی خبری می‌کند.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی