اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

حمله مسلحانه به تلویزیون خصوصی شمشاد

صدای تیراندازی و انفجار در ناحیه چمن حضوری شنیده شده است.

به نقل از یک، مردان مسلح صبح امروز سه شنبه 16 عقرب 96 به تلویزیون خصوصی شمشاد حمله کرده اند و صدای تیراندازی و انفجار از طرف چمن حضوری شنیده می شود.

کد (26)

مشاهده در منبع اصلی