اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

نزخ طلا در کابل، سه شنبه 16 عقرب 96

 

طلای کویتی

21

2500

طلای
سنگاپوری

21

2400

طلای بحرینی

21
2400

طلای عربی

21
2350

طلای ایرانی

17

2180

طلای روسی

14

1800

مشاهده در منبع اصلی