اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

قتل وحشتناک یک مرد توسط خانمش در هرات

یک زن در ولایت هرات به شکل وحشتانکی شوهرش را را به قتل رسانده است.شب گذشته این خانم شوهرش را نخست با ضربات کپسول گاز به قتل رسانده و سپس او را به آتش کشیده است.

مشاهده در منبع اصلی