اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

کاریکاتورهای سیاسی روز سه شنبه 16 عقرب 96

مجرم جنگی پنهانی غارنشین، تصمیم گیرنده و صدر نشین فعلیاستعمار پیروشرکا بخاطر منافع شان با شعله ور ساختن آتش جنگ مرز دیورند را رسمیت می بخشند

مشاهده در منبع اصلی